HALAT TANIMI

Tellerin çeşitli kompozisyonlara göre örülmesiyle meydana gelmiş en az 4 adet damarın bir öz etrafına (p.p.c, sısal, çelik) helisel olarak sarılmasıyla imal edilen bir üründür.


HALAT YÖNÜ

Halat sarım yönü olarak genel manada ikiye ayrılır. Çapraz halatlar ve düz halatlar olmak üzere.

ÇAPRAZ SARIMLI HALATLAR

Halat yönü ile damar yönü birbirinin tersi yönünde sarımlı halatlardır. Sağ çapraz ve sol çapraz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sağ çapraz halatlar "s/Z", sol çapraz halatlar "z/S" olarak aşağıdaki şekildeki gibi yapılanırlar.

DÜZ SARIMLI HALATLAR

Damar ve halat yönü birbirinin aynı yönünde sarımlı halatlardır. Sağ düz ve sol düz sarımlı halatlar olmak üzere ikiye ayrılır sağ düz halatlar "z/Z", sol düz halatlar "s/S" olarak aşağıdaki şekildeki gibi yapılanırlar.

HALAT ÇAPININ ÖLÇÜLMESİ

Halat çapı ölçümü yapılırken halat numunesi düz ve yüksüz olarak tutulur en az iki komşu damara değecek şekilde uçtan itibaren 1.5 mt. den başlamak üzere ve en az 1.5 mt. aralıklı iki noktadan ve her nokta birbirine dikey olarak ölçülür. Bu dört ölçümün ortalaması gerçek çap olarak tanımlanır.

Aşağıdaki sekilerde görüldüğü gibi 1. Şekil doğru bir ölçüm 2. Şekil yanlış bir halat ölçümüdür.

Standart bir halat çapında (-%0,+%5) tolerans payı vardır.

HALAT AÇIM VE SARIM ŞEKLİ

Halat açımı ve sarımı dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biridir. Halatın dolaşıklığını ve hasar oluşmasını önlemek için aşağıdaki şekiller göz önüne alınmalıdır.

HALAT KESME

Halat kesilecek noktanın iki tarafının yumuşak bir telle veya kelepçe ile şekilde görüldüğü gibi sıkıca sarılarak kesim işlemi yapılır.Geri   
Şirket Profili - Ürünler - Sipariş Formu - İletişim - Anasayfa